فعال سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل

  • نحوه فعال سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل :
    برای ثبت درخواست دریافت پیامک تبلیغاتی، شما می بایست از خط خود، عدد را به شماره پیامکی 5005 ارسال نمایید. پس از ارسال پیام، شرکت ایرانسل پیامکی جهت فعال شدن این سرویس برای شما ارسال خواهد کرد.
  • نحوه غیر فعال سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل :
    جهت غیر فعال کردن سرویس دریافت پیام های تبلیغاتی با ارسال عدد 2 به شماره 5005 می توانید این سرویس را غیر فعال کرده و یا با خط ایرانسل خود با شماره 700 تماس گرفته و پس از ارتباط  با اپراتور درخواست خود برای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی را اعلام نمایید.