ابعاد کامیون

انواع ماشین حمل بار + جدول ظرفیت و ابعاد قسمت بار

انواع ماشین حمل بار
حجم مترمکعب
ابعاد به متر است.
وسیله باربریتناژطولعرضارتفاعحجم
وانت پراید0.481.51.372.44.932
وانت پیکان0.71.81.42.46.048
وانت مزدا11.71.42.66.188
وانت نیسان21.91.51.54.275
تناژطولعرضارتفاع
ایسوزو 5 تن34.521.513.5
خاور 608342216
ایسوزو 6 تن44.52.11.514.175
تناژطولعرضارتفاع
بادسان44.62.11.514.49
خاور 8084422.520
هیوندا44.321.5112.986
بادسان552.151.516.125
تناژطولعرضارتفاع
الوند (فوتون)  ۵٫۴ تن5.4
بادسان 8تن5.54.72.22.121.714
ایسوزو 8 تن64.521.513.5
الوند (فوتون) ۶ تن621.51.54.5
بنز ۹۱۱64.62.151.514.835
تناژطولعرضارتفاع
الوند (فوتون) الوند ۸٫۵8.521.51.54.5
ده تن1062.21.519.8
شش چرخ – تک105.82.22.228.072
شش چرخ کامیون اطاقدار105.82.21.519.14
تناژطولعرضارتفاع
ده چرخ کامیون اطاقدار156.82.252.233.66
هجده چرخ کانتین آهنی(۴۰فوت)16122.451.749.98
کامیون باری – البرز (دانگ فنگ)1962.21.519.8
هجده چرخ کانتین آهنی(۴۰فوت)19122.451.544.1
ده چرخ206.82.81.528.56
شش چرخ کامیون دو محور2012.22.41.543.92
تناژطولعرضارتفاع
هجده چرخ  کمپرسی22112.21.536.3
هجده چرخ  لبه دار بغل دار2212.22.451.750.813
هجده چرخ ترانزیت چادری2212.22.452.780.703
تناژطولعرضارتفاع
هجده چرخ ترانزیت یخچالی2212.22.41.543.92
هجده چرخ کفی2212.22.451.647.824
تناژطولعرضارتفاع
هجده چرخ ترانزیت چادری (ماموت)۳محور2313.62.251.545.9
هجده چرخ کفی (ماموت)۳محور2313.62.251.545.9
کمرشکن ۲ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۵ محور)2492.61.535.1
تریلی جامبو2513.72.54137
تناژطولعرضارتفاع
کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – D375/6*426102.21.533
کمپرسی – کاوه – KD 420 6×426102.21.533
ده چرخ کامیون سه محور28102.21.533
کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – سایپا دیزل – D375/8*432102.21.533
هجده چرخ تانکری تانکردار مخزن دار3212.22.21.540.26
تناژطولعرضارتفاع
کمرشکن ۴ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۷ محور)381131.549.5
کمرشکن ۱۱ محور551131.549.5
بوژی961231.554
کمرشکن16-3612.202.61.547.58